Sättna scoutkår anordnade en programdag tillsammans med en av Scouternas utvecklingskonsulenter.

"vi ska fortsätta att göra det vi gör idag, men på ett annat sätt. Nu vet vi till exempel mer om hur vi kan lyssna och ta in vad barnen tycker samtidigt som vi har scoutlagen och Scouternas program som bottenplatta i allt vi gör" säger scoutledaren Peter Gartmyr.

Sättna scoutkår planerar att arrangera en utbildningsdag varje år framöver.

Inspiration Utbildning

”Inom scouting blir man aldrig fullärd”

5 mars, 2019

Peter Gartmyr är ledare för spårarscouterna i Sättna scoutkår och initiativtagare till kårens programdag, som arrangerades i samarbete med en av Scouternas utvecklingskonsulenter. Det blev en dag med utbildningspass som anpassades efter kårens behov och där ledare från andra kårer i distriktet också dök upp.

– Sättna scoutkår är en relativt nybildad kår och de flesta av oss ledare har inte scoutbakgrund. Jag var scout som barn och jag ville ge det vidare till min son och det ledde att jag skulle bli ledare. Vi bildade scoutkåren för att våra barn ville vara scouter, men vi kände att många av oss hade behov av utbildning inom Scouternas program. Det var där det började, berättar Peter.

I början av januari anordnade därför Sättna scoutkår en programdag tillsammans med en av Scouternas utvecklingskonsulenter.

– Utvecklingskonsulenten Linnéa hjälpte till att sätta ihop ett program utifrån vår kårs behov. Det var pass som handlade om vad scouting är, hur man planerar möten och hur man kan tänka för att möta ungas behov idag, säger Peter.

I planeringsarbetet pratade han med scoutkårens ordförande och de diskuterade möjligheten att bjuda in närliggande scoutkårer.

– Vi skrev ihop agendan för programdagen och sen mejlade vi ut den till alla kårer i distriktet.

Härnösand KM scoutkår, Matfors scoutkår, Njurunda scoutkår, Södermalms scoutkår i Sundsvall, Hällan NSF (Sundsvall och Ljungaverk) nappade på erbjudandet och deltog i programdagen för att lära sig mer om målspåren och hur man ska gå tillväga för att sätta en strategi och vision för kåren.

– Programdagen klargjorde att vi ska fortsätta att göra det vi gör idag, men på ett annat sätt. Nu vet vi till exempel mer om hur vi kan lyssna och ta in vad barnen tycker samtidigt som vi har scoutlagen och Scouternas program som bottenplatta i allt vi gör, säger Peter.

Lika mycket som kåren upplevde att de behövde utbildning, lika mycket handlade det om att träffa ledare från andra scoutkårer.

– Det är kul att få input från andra kårer, höra hur de jobbar, få till olika samverkansmodeller och utbyta erfarenheter, säger Peter.

Framöver är tanken att anordna ett utbildningstillfälle varje termin.

– Min bild av scouting är att man aldrig blir fullärd, så vi ska i dialog med utvecklingskonsulenten se vad vi kan förbättra och vad som kan leda till en förflyttning framåt. Vi vill ju fortsätta att växa. Vi har gått från 30 till 90 medlemmar på ett år och det tror vi beror på att vi jobbar väldigt engagerat med att varje möte ska vara en upplevelse. Vår verksamhet är ute alltid och vi utgår mycket utifrån learning by doing. Vi säkerställer också att alla som vill ska kunna vara med och täcker upp för de som inte har råd att betala till exempel för termins- eller lägeravgifter, berättar Peter.

För honom handlar scouting om gemenskap, samarbete och allas lika värde.

– Vi som scoutledare har ett stort ansvar att hjälpa och vägleda barn i hur man är mot varandra. När jag växte upp på 70-talet var det inte så mycket fokus på individen som det är idag. Jag tror att scoutrörelsen kommer att fortsätta att växa. Vi har ett behov att fylla – att få barn att samarbeta, jobba i grupp och få vara ute mycket.

Fakta Sättna scoutkår

Antal medlemmar: 90 medlemmar, varav ett tiotal är ledare.

Lokal: ”Röda tråden att ha alla möten ute, men vi ställer in mötena om det är kallare än 15 minusgrader. Men vi har också en lada där vi kan vara inomhus på ett loft.”

Senaste artiklarna