Aktuellt fler ska få uppleva scouting

Rekryteringskampanj 2019

23 maj, 2019

Scoutrörelsen behöver fler engagerade vuxna för att kunna fortsätta erbjuda barn och unga en mer spännande fritid. Det är syftet med höstens rekryteringskampanj som kommer med flera andra nyheter.

Lokalt

Kampanjen blir helt lokalt baserad med kåren som avsändare och det kommer finnas nytt material att använda för att öka synligheten i ert upptagningsområde. Det handlar om texter, bilder, affischer, flyers, sociala medier-inlägg och annonsmaterial med mera. I år satsar Scouterna på att ta fram ökat stöd för att skapa lokal synlighet i stället för en central kampanj.

Olika teman

Kampanjen har olika teman som riktar sig till barn och vuxna. Varje scoutkår har sin egen profil och vi fokuserar till en början på sjöscouting, friluftsliv och samhällsengagemang som extra fokus i materialet kåren kan välja mellan. Scouting är inte bara ett av dessa tre områdena, därför kan nya teman dyka upp framåt.

Rekryteringstider

Kampanjen delas upp i och med att många kårer rekryterar oftare än bara augusti och september. Det innebär bland annat att vi har rekryteringsfokus även i början av vårterminen.

Bjud in en utvecklingskonsulent!

Som direktansluten scoutkår kan ni kontakta ert regionala kansli för att få massa bra stöd kring hur ni kan använda materialet, lägga upp en plan och genomföra en medveten rekrytering som kan ge resultat. Är kåren medlem i en samverkansorganisation kan ni kontakta er verksamhetsutvecklare/föreningsutvecklare.

Så här gör ni

Bestäm vilket tema ni vill använda er av. Ladda sedan ner det materialet som är kopplat till ert tema. Tänk på att spela på alla hästar och synliggör materialet i alla era kanaler; affischer på anslagstavlor i upptagningsområdet, sociala medier, kårens lokal, media. Bjud in till ett prova på-möte genom annonser och fysisk rekrytering på torg och/eller i skolor. Tänk på vilken typ av bilder och texter ni använder er av, det ska kännas inbjudande och inte höja trösklarna, använd de bilder och texter tillsammans med övrigt material.

Ladda ner rekryteringsmaterial på Scoutservice »

Senaste artiklarna