Scouterna har enormt potential både vad gäller att informera och utbilda kring hållbar utveckling och de globala målen!

Aktuellt Agenda2030

Hållbar utveckling – scouting i ett nötskal

29 maj, 2019

Natur, friluftsliv och miljö spelar en central roll inom scouting. Likaså gör omtanke och respekt mot andra människor. Vad har dessa saker gemensamt? Jo, de handlar alla om hållbar utveckling. Margit Hägglund, en av Scouternas unga talespersoner, berättar mer om kopplingen mellan scouting och de globala målen.

För många leder termen ”hållbar utveckling” till associationer kring sopsortering, kollektivtrafik och andra klimatsmarta lösningar i vardagen. Samtidigt som detta inte på något sätt är fel, inkluderar hållbar utveckling så mycket mer. Man brukar prata om tre olika dimensioner: den miljömässiga, den ekonomiska och den sociala. Den miljömässiga biten handlar om att vi måste vara försiktiga med hur vi utnyttjar våra gemensamma resurser och naturtillgångar för att inte utarma planeten vi bor på. Den ekonomiska delen berör alla människors rätt till en stabil vardagsekonomi och handlar om hur vi kan skapa ekonomisk tillväxt som är hållbar även på lång sikt. Den social aspekten, å sin sida, fokuserar mer på hur vi på kan arbeta mot ett samhälle där alla har lika rättigheter, lika möjligheter och känner sig inkluderade och delaktiga.

För att göra det här med hållbar utveckling mer konkret och lättförståeligt har FN tillsammans med ledare från länder över hela världen tagit fram något som kallas för ”de globala målen”. Dessa består av 17 mål om allt från bevarandet av marina resurser till vikten av att alla får en god utbildning. Tillsammans täcker de in alla tre aspekter av hållbar utveckling och fungerar som en stomme för arbetet kring hållbar utveckling.

Inom Scouterna arbetar vi för att så mycket som möjligt av det vi gör ska kunna knytas till hållbar utveckling på ett eller annat sätt. Många gånger handlar det dock inte om att förändra den verksamhet vi redan bedriver eller att genomföra nya aktiviteter; istället handlar det om att bli medvetna om det vi redan gör. För visst kan Free Being Me-programmet kopplas ihop med ”fredliga och inkluderande samhällen”, mål nummer 16? Visst inkluderar ”god hälsa och välbefinnande”, mål nummer 3, kunskap om första hjälpen och hur vi på bästa sätt tar hand om våra kroppar? Och är inte vår målsättning om scouterna som en organisation där alla ska känna sig välkomna ett sätt att arbeta mot minskad ojämlikhet, mål nummer 10?

Scouterna har enormt potential både vad gäller att informera och utbilda kring hållbar utveckling och de Globala målen men också när det kommer till att stötta unga i att våga ta plats och engagera sig i samhället. Vårt motto ”Scouterna gör unga redo för livet!” handlar ju om just det – att hjälpa unga människor att bli medvetna, engagerade samhällsmedborgare som tar ansvar för vilken riktning utvecklingen i samhället tar.

Som enskild kår kan det vara svårt att veta hur man på bästa sätt synliggör arbetet kring hållbar utveckling. Kanske har man bestämt sig för att försöka arbeta mer med de Globala målen men är osäker på hur man förklarar hållbar utveckling för spårare? Ett tips är att börja smått, med något lokalt och jordnära som är enkelt att relatera till och lätt att se resultatet av. Varför inte bygga ett bi-hotell? Det bidrar till att säkra den biologiska mångfalden (mål 15) samtidigt som det är någorlunda lättförståeligt och konkret, även för yngre scouter.

Med äldre scouter kan man istället avsätta ett möte för att diskutera jämställdhet, eller kanske genomföra intressemärkena ”Internationellt möta” eller ”Livsåskådning”, som båda bidrar till ökad förståelse och inkludering (mål 16).

Vad ni än hittar på, glöm inte att allt gör skillnad – stort som smått. Tillsammans gör vi världen lite bättre!

Senaste artiklarna