Inspiration scoutledarutbildning

Anpassat ledarskap gör att fler kan vara med

12 juni, 2019

Nu kommer den efterlängtade webbkursen Anpassat ledarskap. Med hjälp av den mobilanpassade kursen kan du som ledare när som helst och var som helst få kunskap, verktyg och förståelse i att möta barn och unga med ADHD och autism i din verksamhet.

Alla funkar olika och vi vill att fler ska kunna vara med som sig själva i Scouterna. För att det ska vara möjligt behöver ledare kunskap, verktyg och förståelse att kunna möta barn och unga utifrån deras sätt att funka. Med Anpassat ledarskap får ledare möjlighet att bättre möta de deltagare som har ADHD och autism. Det handlar främst om att Lära känna, Vara tydlig och Ta det lugnt. I våra utbildningar i Anpassat ledarskap får ledare kunskap om diagnoserna ADHD och autism, möjlighet att öva på att leda barn och unga utifrån deras sätt att fungera och verktyg som underlättar för att göra en tydligare verksamhet.

Utbildning på grund- och fördjupningsnivå

Anpassat ledarskap finns på grundnivå och fördjupningsnivå. Grundnivån är webbkursen som finns att gå på vår lärportal där vi också har till exempel Trygga möten. Här lär du dig anpassa ditt ledarskap så att det funkar bättre för barn och unga med till exempel ADHD eller autism. I kursen ingår metoder som underlättar för alla i gruppen, både ledare och deltagare. Kursen vänder sig till ledare för barn och ungas fritid, och är skapad av Scouterna och Friluftsfrämjandet.
Fördjupningskursen bygger på möten mellan ledare, där träffas ledare för att fördjupa sin kunskap och förståelse, byta erfarenheter och öva på att använda verktyg och strategier i ditt ledarskap.

Så går du kursen Anpassat ledarskap

Du som är scoutledare eller ledare inom Friluftsfrämjandet för barn och unga kan gå kursen Anpassat ledarskap.

Här hittar du kursen Anpassat ledarskap »

Vill du veta mer om Anpassat ledarskap?

Läs mer på Scouternas webbplats » 

Senaste artiklarna