Vid fototillfället var Martin Persson inte på plats.

Inspiration demokrati

I huvudet på Scouternas styrelse

19 augusti, 2019

I Scouternas styrelse sitter nio personer. Deras uppdrag är bland annat att se till att beslut som fattas på Scouternas stämma också genomförs. Men vilka är de, och vilka tankar surrade i deras huvuden under 2018?

Oscar Sundås:

– Vi måste nå fram till människor, få dem att tänka efter och göra aktiva val. Alla ska känna att de kan och vill delta i utvecklingen av samhället. Att det kan vara väldigt spännande. Jag tror vi behöver mer ”pop-up-scouting”. Grupper som engagerar sig och gör saker tillsammans av tillfällig karaktär – exempelvis scouting i studentlivet. Men vi måste också prata om att man måste lägga ner tid om man vill påverka i en demokrati.

Theres Sysimetsä:

– Att det blev tydligt att människors engagemang för miljö och jämställdhet verkligen ökade var kanske det bästa med 2018. Att det är viktigt att alla ska kunna vara den de vill vara och att vi kan göra stora saker tillsammans, är något jag lärt mig genom Scouterna. Att vara scout och ”alltid redo” är för mig ett sätt att ge uttryck för mitt engagemang.

Gustaf Haag:

– Jag är ofta stolt över att jag är scout. När 16-åriga scouten Lucie Mysliková protesterade mot nynazister i Tjeckien, och modiga scouter räddade liv efter den stora jordbävningen i Nepal, till exempel. När vi visar omtanke för medmänniskor, agerar på orättvisor och vågar reflektera över våra egna värderingar och hur vi lever upp till dem, gör vi världen bättre.

Britta Burreau:

– I Scouterna får unga ansvar, på ett sätt som många föräldrar inte kan ge. Vi utvecklar formerna för att utöva inflytande och tränar unga i demokrati genom att medverka i styrningen av Scouterna. Vi är äventyr och kompisar i källarlokaler, i skogen, på gator och torg. Men vi är också Demokratijamboree 2018, där snittåldern var under 25 år. Att få träna ledarskap från 8 års ålder är unikt för vår verksamhet.

Viktor Lundqvist:

– Om jag blundar och föreställer mig Scouterna om tio år, år 2029, ser jag en rörelse med större mångfald. För mig är mångfald och engagemang nyckeln till att förbättra världen. Jag brinner för inkluderande scouting, att fler ska kunna delta, och för att väcka engagemang både i det lilla lokala samhället och för världsproblem.

Linda Wallberg:

– Att olika människor bygger bättre lag, är en av de bästa sakerna jag lärt mig genom Scouterna. Vi är en rörelse som skapar innanförskap människor emellan. Det är viktigare än någonsin. Jag jobbar med stöd till unga som vill delta i att bygga fred. Jag har bott i Kongo-Brazzaville, Uganda och Kosovo, och har mött många unga människor som på olika sätt jobbat för fred.

Marie-Louise Lövgren:

– Scouterna måste utvecklas för att alltid göra det som är relevant för unga. Vi måste också tänka på att demokrati kan vara ganska svårt. Det kräver att man har mycket respekt för varandras åsikter och att man lyssnar även på de som inte tycker som man själv och försöker förstå deras argument.

Stina Alm:

– Hur kan vi som rörelse bli bättre på att ta hand om varandra, både för att hjälpa varandra att växa som individer och för att hålla i längden? Att vi stöttar varandra är en av de häftigaste sakerna med Scouterna, det är ett ledarskap som behövs i många sammanhang idag. Om tio år tror jag att Scouterna är en urkraft av unga ledare som med stöd av mentorer gör världen bättre.

Martin Persson:

– Jag var nyligen på ett scoutmöte i Sydkorea och träffade scouter från hela världen. En tjej från Bangladesh hade startat en scoutgrupp på sin skola eftersom det knappt fanns fritidsaktiviteter för tjejer. Sånt händer överallt i scoutrörelsen. Jag tror det viktigaste vi kan göra är att försöka påverka i det lilla. Om alla varje dag gör något litet i sin närhet kommer världen att bli en väldigt mycket bättre plats.

Detta är en artikel från Scouternas verksamhetsberättelse 2018.

Senaste artiklarna