Ulrika Husmark

Aktuellt målspår

Så kan du jobba med de rosa målspåren

7 januari, 2020

Är du en scoutledare som gillar praktiska lekar och uppgifter såsom knopar och stormkök men tycker det är svårare att få till de rosa målspåren på era möten? Kanske tycker du det är onödigt eller tänker att det löser sig ändå?

Här kan du få praktiska tips av Nockeby scoutkårs Ulrika Husmark, som brinner för mångfald, värderingar och normer. För Scout.se delar hon med sig av sina tankar, och ger inspiration och konkreta förslag på övningar och lekar som övar barn socialt, hjälper dem att uttrycka känslor och skapa förståelse för varandras olikheter.

– Frånvaron av de rosa målspåren på en del avdelningar tror jag inte främst beror på ointresse, säger Ulrika Husmark och fortsätter:
utan det handlar nog snarare om att många ledare känner sig osäkra att prata känslor och värderingar med barn.

För att underlätta värderingsövningar och samtal tycker hon att det är bra att använda sig av detaljerade manus och instruktioner som ovana ledare kan följa. Ulrika rekommenderar även att er avdelning har en diskussion om vad ni behöver satsa på och prata om varför det är viktigt att skapa tillit och gemenskap.

– På vår scoutavdelning behövde vi skapa bättre sammanhållning och förståelse för att barn har olika behov, berättar Ulrika. Vi bestämde därför att inledningsleken alltid ska knyta an till samarbete och att en av stationerna på varje möte ska handla om relationer, självinsikt eller värderingar. Vi tog beslutet i mitten av terminen så det var inte många möten kvar att jobba med, men jag tycker ändå att det hann bli en bättre stämning i gruppen.

Målspåren i praktiken

Det går även att få in de rosa målspåren i många praktiska uppgifter men även då krävs förberedelse och eftertanke. Om barnen till exempel ska öva sig på att sätta ihop ett stormkök tillsammans kan det inkludera en diskussion om relationer och samarbete där ni pratar om vad gemenskap är, varför det är bra att samarbeta, att vi alla är bra på olika saker och så vidare.

Ställ öppna frågor, till exempel ”Hur kändes det att hjälpa någon annan?” och ge barnen tid att svara. Fördela ordet så att alla som vill får komma till tals och uppmuntra blyga barn att prata: ”Nu är jag nyfiken på vad du tänker, vill du berätta?” Tänk på ditt tonläge och kroppsspråk, försök visa med hela kroppen att du är intresserad av vad barnen säger.
Här hittar du Ulrika Husmarks tre stationer som följer de rosa målspåren.

Ulrika Husmarks fyra tips för att jobba med värderingar, känslor och gemenskap

  1. Noggranna manus och instruktioner till ledarna är bra för att komma igång. Lägg ner mycket tid på att förbereda det.
  2. Använd lekar som inte har tävlingsmoment utan fokuserar på samarbete och att hjälpas åt.
  3. Googla ”värderingsövningar + barn” för fler råd.
  4. Avsluta varje möte med en snäll-runda. Alla patruller står i varsin ring. Låt alla säga något snällt till den som står till vänster. Till exempel ”Du är bra på att förklara”, ”Du har fina ögon”, ”Du är rolig”, ”Det är kul att leka med dig”. Den som får höra det snälla svarar: ”Tack, vad glad jag blir”.

Senaste artiklarna