Aktuellt inkludering

”Det har funnits många tillfällen att vara stolt”

14 januari, 2020

Tre inkluderingsprojekt avslutades vid årsskiftet: Rätten till friluftsliv, Från flykt till trygg fritid och Tillgänglig scoutverksamhet för fler. För tidningen Scout berättar projektledarna om vad projekten har gått ut på, bidragit till samt vad som varit roligt och svårt.


Rätten till friluftsliv

Lotta Gunnarsson

Lotta Gunnarsson

– Projektet var ett utbildningssamarbete mellan Scouterna och Friluftsfrämjandet 2017-2019, med syfte att göra verksamheten mer tillgänglig för barn och unga med ADHD eller autism, säger projektledaren Lotta Gunnarsson.

Vad har projektet lett till?
–Projektet tog fram en 90 minuters webbkurs som ger grundläggande kunskaper i att anpassa ledarskapet till barn och unga med ADHD eller autism, och en tvådagars fördjupningsutbildning där ledare kan utbyta erfarenheter och få stöd att hitta anpassningar till just sin grupp. Vi producerade också ett antal filmer som ger kunskap och förståelse i ämnet.

Totalt utbildades cirka 1000 ledare och omkring hälften gick den webbaserade kursen anpassat ledarskap.

Vad har varit roligast?
Att projektets resultat blev så uppskattat. Att producera film och webbkursen Anpassat ledarskap.

Vad har varit svårast?
Att projektet var ganska komplext med många intressenter.

Från flykt till trygg fritid

Cina Staron

Cina Staron

– Det börjades skissa på projektet 2015 då det var starka flyktingströmmar till Sverige och Scouterna tänkte att vi kan vara en bra aktör för inkludering. Vi hade som ambition att inkludera fler människor och skapa aktivering, finnas på flyktingboenden och där människor fanns och välkomna såväl barn som vuxna till Scouterna, säger projektägaren Cina Staron om projektets tillkomst.

Vad har projektet lett till?
Det har lett till många nya lärdomar hos Scouterna. Vi behöver bredda vår kommunikation, vilket lett till att vi har översatt en hel del material då det är självklart att man inte kan svenska när man kommer till Sverige. Det har även resulterat i att många kårer har bjudit in och haft massa bra aktiviteter. Alltifrån att samarbeta med olika boenden till att ha prova-på-dagar och dagsdeltagare på läger, säger Cina och fortsätter:

–Vi hade Jamboree 17 nere i Skåne där över tusen personer fick komma och vara gäster för en dag. Det var många barn som sa att det var deras bästa dag någonsin. Jag hoppas och tror att vi har gett många barn, men även vuxna, en fin bild av Scouterna och kanske en positiv anknytning till svenskt föreningsliv. I vår kommunikation har vi även breddat bilden av vem som är scout i Sverige. Det har gjort  att vi speglar våra medlemmar bättre.

Vad har varit roligast?
Roligast är nog delvis att höra att många kårer gör bra saker helt av sig själva. Det har funnits många tillfällen att vara stolt över att vi är en stark aktör med värderingar som möjliggör att välkomna fler. Det fina med scoutrörelsen är att vi finns i många av världens länder, vilket även resulterar i att många som kommer till Sverige har en egen upplevelse av scouting. Det är en enorm styrka, som vi ska ta tillvara på mer. Det är exempelvis en fröjd att följa hur de syriskortodoxa scoutkårerna har växt under denna period.

 Vad har varit svårast?
Att i vår välvilja förstå vad människor som flytt har för förutsättningar. Vi har i vissa situationer varit naiva och inte haft tillräcklig inblick i människors villkor. Vi gjorde exempelvis en i våra ögon fin satsning genom att köpa lägerplatser till Vässarö som vi ville erbjuda några barn, men med facit i hand fanns det många hinder längs vägen. Men vi är många lärdomar rikare efter detta projekt och har byggt in mer inkludering i Scouternas ordinarie arbete.

Från flykt till trygg fritid har finansierats av Svenska Postkodlotteriet.

Tillgänglig scoutverksamhet för fler

Louise Mörling otero

Louise Mörling Otero

– Projektet  är ett fyraårigt inkluderingsprojekt mellan 2016-2019 som finansierats av Svenskt Friluftsliv. Detta projekt har haft ett ganska brett fokusområde och vi har gjort flera olika aktiviteter för att förbereda hela organisationen på att inkludera fler, alltifrån aktiviteter ihop med olika kårer, framtagning och översättning av metodmaterial, till utbildning av anställda och ideella. Vi har lagt fokus på att attrahera nya målgrupper som vi kanske inte når idag, säger projektledaren Louise Mörling Otero.

Vad har det lett till?
Vi har dragit väldigt många olika lärdomar från de här aktiviteterna. Vi har lärt oss vad man bör och inte bör göra i olika situationer. Vi har också fått insikter om att olika målgrupper funkar olika och att en aktivitet som funkar på en målgrupp inte nödvändigtvis passar en annan.

Vad har varit roligast?
Det är ändå utvecklingsresan. Alla möten med personer både inom och utanför Scouterna. Som delar med sig av sin expertis, sina erfarenheter och sin tid. Något som berörde mig väldigt mycket var ett litet sidoprojekt tillsammans med en kollega i ett annat projekt där vi tog fram #jagärscout som är en serie med filmer (som finns på Scouternas Youtube-kanal reds.anm) där vi intervjuar olika scoutledare som berättar vad scouting betyder för dom. Flera av de intervjuade hade erfarenhet av scouting från andra länder eller att de gör scouting på olika sätt.

Vad har varit svårast?
Att nå ut brett och få alla att förstå värdet med det material som vi har tagit fram, både för kåren men även för samhället. Det var även svårt att hinna med att göra allt som vi ville och acceptera att vissa idéer som verkade superintressanta inte fungerade i praktiken. En ständig lärdomsresa! Projekten tar slut men inkluderingsarbetet tar inte slut – det arbetet fortsätter hela tiden.

Vill din kår arbeta mer med inkludering?
På Scoutservice kommer det att finnas material som ni kan använda er av. Vill du veta mer om materialet? Kontakta gärna Louise Mörling Otero eller Lotta Gunnarsson.

Senaste artiklarna