Aktuellt corona

Tips till scoutledaren: så kan du prata med din scout om coronaviruset

13 mars, 2020

Utgå från fakta, förmedla lugn och inge hopp. Det är några av de saker som du kan tänka på i samband med scoutmötet.

Just nu  finns det många som har frågor och oroas över coronaviruset. Att fortsätta med vardagen och ha scoutmöten, prata med barn och unga och skapa trygghet är extra viktigt i dessa tider.

Scouterna följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och på Scoutservice kan du läsa hur vi resonerar när det gäller coronaviruset (texten uppdateras vid behov).

Vi ser ingen anledning till att ställa in mindre lokala och regionala aktiviteter och likt Folkhälsomyndigheten anser vi det vara viktigt att fortsätta med scoutmöten. Det kan vara bra att få prata och lyssna på varandra och ha en fast trygg punkt i vardagen.

Stanna hemma ifall du är sjuk och tänk på handhygienen

I fall ni har en fysisk träff ska både ledare och scouter stanna hemma om de känner sig det minsta sjuka eller har symtom på covid-19, som är betäckningen på sjukdomen. Vanliga symtom är torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk samt muskel-och ledvärk.

Dessutom är det extra viktigt att ha en god handhygien och tvätta händerna innan mötet, i samband med toalettbesök, och mathantering. Det finns ingen anledning att ställa in vanliga träffar, men det kan vara en extra god idé att vara utomhus. Det går även bra att ha ett digitalt möte ifall det känns bra för er del eller ifall ni har behov av det.

Inge förtroende och uppmuntra till frågor

Som ledare är det viktigt att du förmedlar lugn och trygghet. Ett sätt att sprida detta är att vara påläst och utgå från fakta. Håll dig uppdaterad kring vad Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter rekommenderar och där är krisinformation.se en bra samlingssajt.

Låt scouterna få utrymme att ställa frågor och uppmuntra dem gärna till det. Spekulera inte utan utgå från den fakta som finns när du pratar med dem. Alla reagerar olika på kriser. En del påverkas inte alls och andra blir illa berörda och kan vara oroliga för anhöriga. Berätta gärna att vuxna arbetar med att ta fram vaccin och försöker minska smittspridningen så gott det går – på det sättet visar du att vuxna tar ansvar och att det finns hopp.

Här hittar du mer information om hur du kan prata med barn i katastrofer:

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/prata-om-tragedier-och-katastrofer/

https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Källor: Folkhälsomyndigheten, krisinformation.se och Rädda Barnen

Senaste artiklarna