Flickscoutchefen Gerda Bäckström (Ludde) leder lägerbål på läger för Sveriges flickors scoutförbund 1928. Foto: Scouternas arkiv och museum

”Det är synd och skam att osynliggöra kvinnorna och flickorna”

27 maj, 2020

Vi inom scoutrörelsen borde uppmärksamma alla delar av vår historia. Även den som handlar om flickor. Det tyckte Emma Eineskog, utvecklingskonsulent på Scouterna – som bland annat uppmärksammade bristen på kvinnor bland de förebilder som sitter på väggarna i scoutlokaler. Självklart håller redaktionen på tidningen Scout med om det – och i senaste numret uppmärksammas flickscouting med en stor specialartikel.

Emma Eineskog

Hej Emma Eineskog!

Du är utvecklingskonsulent på Scouterna, och var den som tog initiativ till artikeln om flickscouting. Varför påpekade du att vi borde inkludera flickscouting i den scouthistoria som vi uppmärksammar?

– När vi bara pratar om pojkscouternas historia som om det vore den gemensamma historien, så missar vi halva rörelsen. Jag tycker det är synd och skam att osynliggöra kvinnorna och flickorna som har varit med och skapat den rörelsen vi känner och älskar idag.

Varför är det viktigt att uppmärksamma även den här delen av vår historia?

– Representation är viktigt! Barn av alla kön behöver ha förebilder som de kan känna igen sig i. När vi inte berättar om de flickor, tjejer och kvinnor som har varit formgivande för rörelsen, och bara berättar om de drivande männen missar vi den representationen. Då ger vi en felaktig bild av vår historia.

Vad hoppas du att ett ökat fokus även på flickscouting ska uppnå?

– Jag hoppas att vi genom att prata mer om och synliggöra kvinnorna och flickorna som varit viktiga i rörelsen kan skapa en mer korrekt bild av vår historia. Jag hoppas att i fortsättningen kunna se bilder även på viktiga kvinnor, inramade och upphängda i scoutstugorna runt om i landet. Jag känner mig stolt över vår rörelse och jag hoppas att vi kan öka den stoltheten och genom att ha en mer trovärdig och korrekt bild av vår historia, där vi ser till hela historien, inte bara halva.

Senaste artiklarna